1. Johdanto

1.1. Säädösperusteet

Pelastussuunnitelman perustana on pelastuslaki (379/2011) ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (401/2011). Tämän pelastussuunnitelman lisäksi on laadittu kiinteistön käyttäjille erillinen Käyttäjien turvallisuusohjeet ja turvaopastepiirustukset. Pelastussuunnitelman tavoitteena on parantaa käyttäjien turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Pelastussuunnittelun avulla ehkäistään vaaratilanteiden syntymistä ja luodaan edellytykset oikealle toiminnalle onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelman avulla varaudutaan myös poikkeusoloihin. Pelastussuunnittelu edistää henkilöturvallisuutta, vähentää taloudellisia menetyksiä sekä turvaa keskeytymättömän toiminnan kiinteistössä. Suunnitelmassa on toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia varten.

Kursiivilla kirjoitetut kohdat ovat varsinaista aihetta täydentäviä lisätietoja ja selvennyksiä sekä ohjeita, jotka perustuvat lainsäädäntöön, viranomaisohjeisiin tai hyviin käytäntöihin.

Pelastussuunnitelman tekijänoikeudet kuuluvat tekijänoikeuslain mukaisesti Visma Tampuuri Oy:lle. Tilaajalla ei ilman Visma Tampuuri Oy:n kirjallista suostumusta ole oikeutta käyttää pelastussuunnitelmaa ja piirustuksia muuhun kohteeseen tai tarkoitukseen, kuin mihin pelastussuunnitelma on tehty. Tilaajalla on oikeus päivittää pelastussuunnitelmaa ja ottaa siitä kopioita sen kiinteistön käyttäjille ja palveluntarjoajille, mihin pelastussuunnitelma on tehty.

©Visma Tampuuri Oy

 

1.2. Kohteen perustiedot

Kiinteistön nimiHyvinvointikeskus Sauvola
Kiinteistön osoiteSauvalanaukio 4
Postinumero14500
KuntaIittala
Rakennusten lukumäärä1
Rakennusvuosi2017
Kerrosten lukumäärä5
KiinteistötyyppiHyvinvointikeskus (vanhusten palveluasuminen ja päivätoiminnan sekä musiikki- ja liikuntatilat, ravintola, omatoimikirjasto ja terveysasema)
Asuntojen lukumäärä52

1.3. Suunnitelman ylläpitäminen

Suunnitelma on tarkastettava vuoden välein. Jos kohteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, on suunnitelma tarkastettava muutosten yhteydessä.  Pelastussuunnitelman on oltava kaikkien asianosaisten saatavilla ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tulee tiedottaa säännöllisesti. 

2. Vaarojen ja riskien arviointi

2.1. Riskienarviointi

1.Riskitaso: Matala Tavanomainen Korkea

 

     
2. Riskitasoa kohottaa: Kohteen suuri koko Kohteen käyttötarkoitus Vaaralliset kemikaalit
  Sijainti vilkkaan liikenneväylän varrella Lähistöllä oleva tuotantolaitos Uunit ja tulisijat
 

 Muu, mikä?

Hoitolaitostilat, kokoontumistilat

   
3. Riskitasoa alentaa: Vuosikello käytössä Jatkuva omavalvonta (sisäiset palotarkastukset) Koulutettu henkilöstö (koulutuskalenteri ja koulutuksen seuranta)
  Alueella vaarallisten aineiden läpikuljetuskielto Sähköinen huoltokirja Alueella ei ole suuronnettomuus vaarallisia kohteita
  Kiinteistössä on väestönsuoja Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä Sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä
  Automaattinen sprinklerijärjestelmä Koneellinen savunpoisto Porrashuoneiden savunpoistoluukut
  Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä (akkuvarmennettu) Tallentava kameravalvonta  Varavoimakone
   Automaattinen kaasusammutusjärjestelmä  Aidattu/ vartioitu alue  Automaattinen liikenteenohjaus
 

 Muu, mikä?

   

Sähkökatko omassa rakennuksessa tai alueella

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Kiinteistön omien sähkölaitteiden kunnossapito ja tarkastukset Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti
Taskulamppujen, otsalamppujen ja paristojen varaaminen Toiminnanharjoittajat

Vaarallisten aineiden onnettomuus

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomitoita
Ei varastoida tai käytetä vaarallisia aineita Toiminnanharjoitajat, kiinteistönomistaja
Selvitetty ilmastoinnin hätäpysäytystapa ja merkitty kohdeopasteisiin Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. sopimusten mukaisesti, toiminnanharjoittajat

Luonnononnettomuudet

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita

Rakenteiden kunnossapito

Oman tontin sadevesi- ym kaivojen kunnossapito

Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti

Kaasuvaara

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Selvitetty ilmastoinnin hätäpysäytystapa ja merkitty kohdeopasteisiin Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti

Säteily

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Selvitetty ilmastoinnin hätäpysäytystapa ja merkitty kohdeopasteisiin Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti
Hankittu väestönsuojan turvallisuustarvikkeet ml. joditabletit, koulutettu väestönsuojahoitajat Ks. ylempi
Kotivaran hankkiminen Toiminnanharjoittajat

Aseelliset hyökkäykset (sota, ydinaseet, biologiset ja kemialliset aseet)

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Selvitetty ilmastoinnin hätäpysäytystapa ja merkitty kohdeopasteisiin Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti
Henkittu väestönsuojan turvallisuustarvikkeet ml. joditabletit, koulutettu väestönsuojanhoitajat Ks. ylempi

Tapaturmat/Sairaskohtaukset

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Toiminnanharjoittajien vastuut hallinnoimissaan huoneistoissa määräytyvät yhtiöjärjestyksen ja vuokrasopimusten perusteella (sisustus, kunnossapito, ensiaputarvikkeiden hankinta jne.) Toiminnanharjoittajat
Liukastumisia, kaatumisia ja muita tapaturmia ehkäistään kiinteistön yhteisissä tiloissa ja ulkona piha-alueilla (lumityöt, liukkauden torjunta, esteetön kulkeminen, kynnykset, matot, jne.) Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti

Tulipalo omassa rakennuksessa tai lähialueella

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita

Järjestetään omavalvontaa, sisäisiä palotarkastuksia

Ei säilytetä tavaraa teknisissä tiloissa, porrashuoneissa, poistumisreittien edessä tai rakennuksen seinustoilla

Turvalliset sähköasennukset ja jätehuoltoratkaisut

Ei varastoida tai käytetä vaarallisia aineita

Tulityölupakäytäntö sovittu

Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti, toiminnanharjoittajat

Pidetään pelastustiet esteettöminä

Tupakoidaan vain tupakointipaikoilla, joissa paloturvalliset tuhka-astiat

Avotulen tekeminen kiellettyä, kynttilöiden polton välttäminen

Koneiden ja sähkölaitteiden turvallisuudesta huolehtiminen

Toiminnanharjoittajat, vierailijat

2. Varautuminen tulipaloon

Asennettu edellämainittu riskejä alentava turvatekniikka

Laadittu käyttäjille pelastautumisohjeet

Sovittu ennakkoon kokoontumispaikka

Yleisten, yhteisten ja teknisten tilojen alkusammutusvälineet (hankinta ja tarkastukset)

Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti

Huoneistojen alkusammutusvälineet (hankinta, tarkastukset)

Pidetään palo-ovet suljettuina

Toiminnanharjoittajat

Vesivahinko

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Putkistojen ja niiden varusteiden kunnosta huolehtiminen (huoltokirjat, kuntoarviot ja kuntotutkimukset) Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet ja alan asiantuntijat tehtyjen vuosi-, huolto- tai suunnittelusopimusten mukaisesti
Huoneistojen vesi- ja viemärikalusteet Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet ja alan asiantuntijat tehtyjen vuosi-, huolto- tai suunnittelusopimusten mukaisesti
Veden pääsulkuventtilit merkitty pelastussuunnitelman kohdeopasteeseen ja kyltit ulko-ovilta keskuksille asti Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet ja alan asiantuntijat tehtyjen vuosi-, huolto- tai suunnittelusopimusten mukaisesti

Teknisten järjestelmien sekä koneiden ja laitteiden vikaantumiset

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Järjestelmien kunnossapito, hoito ja huolto. Laitteistojen kuukausikokeilut ja testaukset. Kunto-arviot ja -tutkimukset Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet ja alan asiantuntijat tehtyjen vuosi-, huolto- tai suunnittelusopimusten mukaisesti

Murtautumiset kiinteistöön, omaisuusrikokset, ilkivalta

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Rakenteiden, järjestelmien ja lukitusten kunnossapito, hoito ja huolto. Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti

Väkivaltarikokset

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Rakenteiden, järjestelmien ja lukitusten kunnossapito, hoito ja huolto. Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti
Päivitetty (pvm):

 

2.2. Sisäiset palotarkastukset

Sisäisiä palotarkastuksia suoritetaan vuosittain. Tarkastusten suorittamisesta vastaa turvallisuusvastaava.

Sisäiset palotarkastukset -lomake löytyy kohdasta Lomakkeet.

2.3. Työturvallisuusasiat

Toiminnanharjoittajat vastaavat oman henkilöstönsä työturvallisuuteen liittyvistä velvoitteista. Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa noudatetaan toiminnanharjoittajien omia työsuojelun toimintaohjelmia ja muita mahdollisia ohjeistuksia.

2.4. Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet
 • maakaasun käyttö

Kiinteistössä ei varastoida eikä käytetä vaarallisia aineita. Tilanne tarkastetaan pelastussuunnitelman päivityksen yhteydessä ja muuttuneet tiedot kirjataan tähän kohtaan.

Aine

Määrä

Sijainti

Lisätiedot

 

 

 

 

 

2.5. Riskikohteet

Riskikohteella tarkoitetaan kohdetta, jossa palon tai muun onnettomuuden tapahtuminen on muita alueita todennäköisempää tai vaarallisempaa.

Riskikohteet
 • em. vaaralliset aineet
 • riskikohde, hoivakoti

Pelastussuunnitelman laadinnan yhteydessä kiinteistössä arvioitiin olevan seuraavat riskikohteet. Toimintojen muuttuessa tiedot riskikohteista kirjataan tänne.

Kohde

Sijainti

Huomiot

Hoitolaitostilat

2.-4. kerros

Poistumisturvallisuusselvitys laadittu ja päivitetty

Kokoontumistilat    

2.6. Suojelukohteet

Suojelukohteella tarkoitetaan kohteita, jotka ovat rahallisesti tai muulla tavoin arvokkaita tai, joilla on suuri merkitys toiminnan jatkumisen kannalta.

Pelastussuunnitelman laatimisen yhteydessä kiinteistössä ei arvioitu olevan erityisiä suojelukohteita. Tilanteen muuttuessa tiedot suojelukohteista kirjataan tänne.

Kohde

Määrä

Sijainti

Lisätiedot

 

 

 

 

3. Rakennuksen turvallisuusjärjestelyt

3.1. Turvallisuuskartat

Turvallisuuskartat ovat opastepiirustuksia, joihin on merkitty hätätilanneohjeiden lisäksi turvallisuuteen liittyviä tietoja. Turvallisuusopasteita voi käyttää apuna esimerkiksi turvallisuusasioihin liittyvässä tiedottamisessa tai koulutuksessa. Opasteet sijoitetaan näkyville paikoille esim. hissiauloihin tai porrashuoneisiin ja jaetaan asianosaisille.

 
/system/photos/photos/000/052/402/medium/turvaopaste.PNG?1512030372

 

3.2. Alkusammutuskalusto

Sisätiloissa olevat käsisammuttimet on tarkastutettava kahden vuoden välein ja pikapalopostit vuosittain. Lämpötilan vaihteluille tai tärinälle altistuvat käsisammuttimet on tarkastutettava vuosittain. Alkusammutusvälineiden sijainti on merkittävä opastein ja niiden ympärille on jätettävä vapaata tilaa nopean käyttöönoton ja havaitsemisen turvaamiseksi.

Alkusammutusvälineiden taso
 • käsisammuttimia, pikapaloposteja ja sammutuspeitteitä
Alkusammutusvälineitä on
 • terveysaseman tiloissa
 • ravintolan tiloissa
 • erityisasumisen asunnoissa sammutuspeitteet
 • yleisissä tiloissa
Käsisammuttiminen tyyppi
 • nestesammuttimia
Käsisammuttimien tarkastusväli
 • 2 vuotta
Pikapalopostien tarkastusväli
 • 1 vuosi

Keittiötiloissa on sammutuspeitteet.  

/system/photos/photos/000/052/181/medium/20171102_100618.jpg?1511808812
Kuvassa yhdistelmäkaappi, jossa pikapaloposti ja käsisammutin

 

 

 

3.3. Paloilmoitinjärjestelmä

Paloilmoittimella suojattu alue
 • koko rakennus
Järjestelmään kuuluu
 • lämpö- ja savuilmaisimia, summerikannellisia savuilmaisimia, paloilmoitinpainikkeita ja palokelloja
Paloilmoitinkeskuksen sijainti
 • B-siiven ulkoiluvälinevarasto, 1. kerros
Avainsäilön sijainti
 • paloilmoitinkeskukselle johtavan ulko-oven yhteydessä

Rakennus on suojattu automaattisella paloilmoittimella. Paloilmoitin tekee automaattisesti hälytyksen hätäkeskukseen ja hälyttää henkilöstön palokellojen välityksellä.

Tehtäessä remonttia tai muita pölyäviä tai höyryä aiheuttavia töitä paloilmoittimen suojaamalla alueella tai sen läheisyydessä on ennen työn aloittamista otettava yhteyttä paloilmoittimen hoitajaan ja huolehdittava erheellisten palohälytysten ehkäisemisestä.

/system/photos/photos/000/052/204/medium/20171102_101118.jpg?1511808870
Paloilmoitinpainikkeen avulla on mahdollista tehdä nopea hälytys

 

 

/system/photos/photos/000/037/605/medium/20170517_102125.jpg?1495091048
Kuvassa savuilmaisin asunnon kylpyhuoneessa. Kuvassa näkyy myös sprinklerisuutin.

 

/system/photos/photos/000/052/105/medium/20171102_095218.jpg?1511808628
Paloilmoitinkeskus B-siiven ulkoiluvälinevarastossa

 

 

 

3.4. Sammutusjärjestelmät

Sprinklerilaitteiston suojausalue
 • myös asuntojen parvekkeet
 • koko rakennus
Sprinklerikeskuksen sijainti
 • kellarissa, palokunnan hyökkäysreitin ja varatieportaan välittömässä yhteydessä

Sammutusjärjestelmä sammuttaa tai rajoittaa tehokkaasti sammutuslaitteistolla suojatulla alueella olevan tulipalon ja tekee hälytyksen sekä kiinteistössä että hätäkeskukseen.

Sammutuslaitteiston suojaamalla alueella tehtävissä rakenteellisissa muutostöissä on otettava huomioon sammutusjärjestelmän vaatimukset ja konsultoitava asiantuntijaa etukäteen.

/system/photos/photos/000/037/598/medium/20170517_102202.jpg?1495090996
Sprinklerisuuttimet on asennettu myös parvekkeille

 

3.5. Poistumisjärjestelyt

Kaikkien poistumisreitillä olevien ovien on oltava avattavissa ilman avainta, kun tiloissa on ihmisiä paikalla. Kulunvalvonnan takia oviin saa asentaa hälytyslaitteita.

Porrashuoneiden lukumäärä
 • 3
Varatieportaiden lukumäärä
 • 2
Varatie on
 • pelastuslaitoksen avulla pelastautuminen
 • varatieporras

Poistumista ohjataan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä ja poistumiskylteillä. Ensijaisia poistumisreittejä ovat porrashuoneet ja ulko-ovet.

 

 

/system/photos/photos/000/052/179/medium/20171102_100607.jpg?1511808807
Poistumisopastevalaisin asennettuna oven yläpuolelle ja oven hätäavauspainike oven viereen

 

 

3.6. Kokoontumispaikka

 

Kokoontumispaikalla on tarkistettava, että kaikki ovat paikalla. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman viranomaisen lupaa.

 • Kokoontumispaikan sijainti on: Parkkipaikat
/system/photos/photos/000/051/988/medium/20171102_091937.jpg?1511808339
A-siiven puoleinen parkkipaikka

 

/system/photos/photos/000/052/237/medium/20171102_103347.jpg?1511808956
C-siiven puoleinen parkkipaikka

 

 

3.7. Savunpoisto

Savunpoiston tarkoitus on helpottaa tulipalojen sammuttamista ja sitä kautta pienentää henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Savunpoisto on tarkoitettu vain pelastuslaitoksen käyttöön.

Porrashuoneen savunpoistojärjestelmä
 • savunpoistoikkunat
Savunpoiston ohjaus- tai laukaisukeskuksen sijainti
 • B-siiven ulkoiluvälinevarasto, 1. kerros
Muiden tilojen savunpoistojärjestelmät ja vaikutusalueet
 • kellarin teknisistä tiloista savunpoisto käytävälle, josta koneellinen savunpoisto
 • irtaimistovarastoista, väestönsuojasta ja IV-konehuoneista savunpoistoluukut
 • kiintokahvoilla avattavat ikkunat ravintolatiloista ja muista 1. kerroksen tiloista
 • kiintokahvoilla avattavat ikkunat majoitustiloista (asunnot)
/system/photos/photos/000/052/103/medium/20171102_095209.jpg?1511808624
Savunpoiston ohjauskeskus

 

/system/photos/photos/000/052/188/medium/20171102_100749.jpg?1511808830
Porrashuoneen savunpoistoikkuna

 

3.8. Sisäinen hälytysjärjestelmä

 • Sisäinen hälytys: palokellot
 
/system/photos/photos/000/052/093/medium/20171102_094932.jpg?1511808599
Palokelloja on kaikissa kerroksissa

 

 

3.9. Ilmanvaihto ja nuohous

 

 

Ilmanvaihdon hätäpysäytystä voidaan tarvita yleisen vaaramerkin lisäksi tulipalotilanteessa, jossa rakennukseen tulee savua ulkopuolelta.

IV-kanavien puhdistusväli (yleinen)
 • 5 vuotta
 • 10 vuotta
IV-hätäseis sijainti
 • B-siiven ulkoiluvälinevarasto, 1. kerros (PI-keskuksen yhteydessä)
IV-kanavien puhdistusväli erityistiloissa
 • 1 vuosi
/system/photos/photos/000/052/106/medium/20171102_095224.jpg?1511808629
IV-hätäseispainike (keltainen painike

 

3.10. Sähkö ja vesi

Tilat, joissa sulut ja keskukset sijaitsevat, on merkittävä opasteilla.

Sähköasennusten tarkastusväli
 • 10 vuotta
Veden pääsulun sijainti
 • kellarissa, lämmönjakohuoneessa
Sähkön pääkatkaisijan sijainti
 • kellarissa, sähköpääkeskuksessa
Kaasun pääsulun sijainti
 • kellarissa, lämmönjakohuoneessa
/system/photos/photos/000/052/401/medium/kohdeopaste.PNG?1512030372

 

3.11. Jälkivahingontorjunta

Jälkivahingontorjuntatoimenpiteet sovitaan tilanteen mukaan isännöitsijän, kiinteistöhuollon ja vakuutusyhtiön kanssa. Jos esimerkiksi vesivahinko on niin suuri että alkutoimenpiteistä ei selvitä omatoimisesti, on tehtävä hätäilmoitus numeroon 112.

3.12. Kulunvalvonta ja vartiointi

Kiinteistössä työskentelevät liikkuvat omilla henkilökohtaisilla kulkuluvilla. Vierailijoilla ei ole mahdollisuutta itse avata lukittuja ovia.

Koko alueella on tallentava kameravalvonta. Vartiointia suoritetaan ympäri vuorokauden.

3.13. Pelastustie ja osoitemerkinnät

Pelastustie on ajotie tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.

Osoitenumeron on oltava selkeästi nähtävillä ja pimeän aikaan valaistu.

Virallinen pelastustie
 • kyllä
Kiinteistön osoite- ja porrasmerkinnät
 • rakennuksen nimi valaistuna
 • tonttiopastaulut 2 kpl

Tontilla on rakennuslupa-asiakirjoihin merkitty ja liikennemerkeillä opastettu pelastustie, jota pelastuslaitos käyttää tulipalotilanteessa. Pelastustiellä on pysäköinti kielletty. Pelastustien esteettömyydestä on huolehdittava myös talvisin.

Pelastustiet on merkitty opastesuunnitelman mukaisesti liikennemerkeillä.

3.14. Tulityöt

Tulityöt ovat töitä, joista syntyy kipinöitä tai, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä tekevillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Vakituisen tulityöpaikan ulkopuolella tehtävät tulityöt edellyttävät tulityölupaa.

Lisätietoja ja -ohjeita tulitöistä löytyy esimerkiksi omalta vakuutusyhtiöltä tai Finanssialan Keskusliitolta.

 • Tulityöpaikka: ei vakituista tulityöpaikkaa

3.15. Jätehuolto

Jätehuoltojärjestelyt
 • syväkeräysastiat
Sijainti
 • pihalla, terveysaseman puoleisella parkkialueella

Jätehuollossa ja lajittelussa noudatetaan voimassa olevia kunnan jätehuoltomääräyksiä.

/system/photos/photos/000/052/229/medium/20171102_103229.jpg?1511808934
Syväkeräysastiat

 

3.16. Tiedottaminen

Vain erikseen nimetyillä henkilöillä ja heidän sijaisillaan on oikeus antaa lausuntoja kiinteistön asioista median edustajille. Muilla ei ilman tiedotuksesta vastaavilta henkilöiltä saatua lupaa ole oikeutta antaa lausuntoja kohteen tapahtumista ulkopuolisille henkilöille viranomaisia lukuunottamatta. Toiminnanharjoittajat vastaavat tiedottamisesta omalta osaltaan.

 

3.17. Ensiapuvalmius

Ensiapuvälineiden kunto on tarkastettava kuukausittain. Suositus on, että vähintään 5% kunkin toiminnanharjoittajan henkilöstöstä olisi saanut EA-koulutuksen.

Toiminnanharjoittajat vastaavat työturvallisuuslain velvoitteiden mukaisesta ensiapuvalmiudesta toimipaikoissaan.

3.18. Liittyminen alueen pelastustoimeen

Pelastuslaitoksen yhteystiedot:

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Tilannekeskus/ asiakaspalvelu puh: (03) 6211

Lähin paloasema

Hämeenlinnan paloasema  Kutalantie 1 b, 13210 Hämeenlinna

Päivystävä palomestari

Puh. (03) 621 2443

Evakuointi

Pelastusviranomaiset antavat toimintaohjeet tilanteissa, joissa alueella oleva väestö joudutaan evakuoimaan

Alueelliset väestönsuojelujärjestelyt

Poikkeusoloihin liittyvät väestönsuojelujärjestelyt ilmoitetaan valmiuden kohottamisvaiheessa

3.19. Toiminta poikkeusoloissa ja väestönsuojelu

Väestönsuojien lukumäärä
 • 1
Väestönsuojien pinta-ala
 • 106,5 m2
Väestönsuojien suojaluokka
 • S1
Väestönsuojien sijainti
 • kellarikerros
Väestönsuojien normaaliajan käyttötarkoitus
 • irtaimistovarasto

Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Poikkeusoloissa toimintaa kohteessa jatketaan niin pitkään kuin turvallisuustilanne sen sallii, jonka jälkeen toiminta lopetetaan kokonaan.

Väestönsuojaan suojaudutaan vain pelastusviranomaisen erillisestä käskystä. Yleisen vaaramerkin jälkeen suojaudutaan sisätiloihin ja toimitaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Tärkeää on pysäyttää ilmanvaihto ja tiivistää ovet ja ikkunat mahdollisimman hyvin. 

Sisälle suojautuminen tarjoaa hyvän suojan kaikkein vakavimpia vaaratilanteita, sotaa ja ydinaseiden käyttöä, lukuun ottamatta.

 

/system/photos/photos/000/052/058/medium/20171102_094444.jpg?1511808514
Väestönsuojan sisäänkäynti kellarikerroksessa

 

 

4. Turvallisuusorganisaatio

4.1. Nimetyt henkilöt


Isännöitsijä Meriläinen Heikki heikki.merilainen@realia.fi 010 228 7005
Huoltoyhtiö RTK-Palvelu Oy, Hml
Isännöitsijätoimisto Realia Isännöinti Oy
Kiinteistönhoitaja Sami Jokinen 029 029 3300

Tulityöluvan myöntäjä ei myöntäjää organisaatiossa  
Väestönsuojanhoitaja Sami Jokinen 029 029 3300
Alkusammutuskaluston tarkastuttamisesta vastaa Kanta-Hämeen Sammutin- ja kaasuhuolto 03-616 1282
Sammutinhuolto Kanta-Hämeen Sammutin- ja kaasuhuolto 03-616 1282
Paloilmoittimen vuosihuolto Caverion Suomi Oy 010 4071
Savunpoistolaitteiston vuosihuolto Caverion Suomi Oy 010 4071
Sammutusjärjestelmän vuosihuolto Caverion Suomi Oy 010 4071
IV- puhdistuksen ja nuohouksen teettämisestä vastaa
Meriläinen Heikki 010 228 7005
Sähköasennusten  tarkastuttamisesta vastaa Meriläinen Heikki 010 228 7005
Ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Meriläinen Heikki 010 228 7005
Sisäisestä tiedottamisesta vastaa Meriläinen Heikki 010 228 7005
Kerros Yritys Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti
  Fazer Food Services Terhi Kerttula 040 154 0516 terhi.kerttula@fazer.com
  Kalvolan Terveysasema

Mariikka Myllyniemi

Jaana Myllymaa

03-621 9281

03-621 9907

 
  Fimlab Laboratoriot Oy      
  Kalvolan kirjasto ja palvelupiste Ulla Hämäläinen- Pelli 03-621 3633  
         

 

4.2. Toimenkuvat

Turvallisuusvastaava yhteistyössä isännöitsijän kanssa:

 • johtaa vaaratilanteiden ennaltaehkäisytyötä ja vastaa pelastussuunnittelusta
 • valvoo, että lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja vakuutussopimukseen liitettyjä suojeluohjeita noudatetaan kiinteistössä
 • huolehtii, että jokaisessa kerroksessa on suojeluvalvojat
 • avustaa väestönsuojanhoitajaa suojan ylläpitoon liittyvissä asioissa
 • huolehtii säännöllisten sisäisten palotarkastusten tekemisestä
 • valvoo, että ennaltaehkäisytoimet, kuten alkusammutuskalusto, EA-tarvikkeet sekä kiinteistönhoito- ja vartiointisopimukset ovat järjestetty tarkoituksenmukaisesti
 • valvoo kiinteistön rakenteiden ja turvallisuusjärjestelmien kunnossapitoa ja huoltoa
 • huolehtii vaaraa aiheuttavien epäkohtien korjauttamisesta
 • hyväksyy turvallisuushenkilöstöä varten laaditun koulutussuunnitelman
 • vastaa tulitöiden valvontasuunnitelmasta ja sen noudattamisesta
 • tutkii tai tutkituttaa jokaisen vakavan vahingon jälkeen vahingon syyn ja harkitsee, mihin toimenpiteisiin olisi vastaisuuden varalta ryhdyttävä

Onnettomuustilanteessa:

 • johtaa henkilöstön toimintaa kunnes pelastus- tai poliisiviranomainen on paikalla
 • varmistaa, että hätäilmoitus on tehty
 • varmistaa, että tarvittavat vaaratilanteen rajoitus-, alkusammutus- ja ensiaputoimet ovat aloitettu
 • varmistaa, että ilmastointi on pysäytetty
 • varmistaa, että pelastuslaitokselle ja poliisille on opastus kiinteistössä
 • varmistaa, että vaaratilanteesta viestitetäänmyös kellari- ja IV-konehuonetiloihin
 • käynnistää rakennuksen tyhjentämisen viranomaisten käskystä
 • ilmoittaa vahinkotapauksista vakuutusyhtiölle

Apulaisturvallisuusvastaava:

 • toimii turvallisuusvastaavan sijaisena loma- ja sairaustapauksissa

Onnettomuustilanteessa yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa:

 • johtaa henkilöstön toimintaa kunnes pelastus- tai poliisiviranomainen on paikalla
 • varmistaa, että hätäilmoitus on tehty
 • varmistaa, että tarvittavat vaaratilanteen rajoitus-, alkusammutus- ja ensiaputoimet ovat aloitettu
 • varmistaa, että ilmastointi on pysäytetty
 • varmistaa, että pelastuslaitokselle ja poliisille on opastus kiinteistössä
 • varmistaa, että vaaratilanteesta viestitetään myös kellari- ja IV-konehuonetiloihin
 • käynnistää rakennuksen tyhjentämisen viranomaisten käskystä
 • ilmoittaa vahinkotapauksista vakuutusyhtiölle

Aluevalvoja:

 • huolehtii päivittäisestä turvallisuudesta tarkkailemalla turvallisuuteen liittyviä asioita
 • raportoi havaitut epäkohdat ja puutteet turvallisuusvastaavalle
 • sopii varamiesjärjestelyistä ollessaan estynyt olemaan työpaikalla

Onnettomuustilanteessa:

 • tekee tarvittaessa hätäilmoituksen
 • toimii pelastusviranomaisen apuna
 • johtaa rakennuksesta poistumista omalla alueellaan
 • aloittaa ensitoimenpiteet tilanteen mukaisesti 

Väestönsuojan hoitaja:

 • vastaa suojan laitteiden toimintakunnosta vuosittain suoritettavalla koekäytöllä
 • huolehtii suojan käyttöönottovalmiudesta
 • huolehtii koekäytössä havaittujen vikojen ja puutteiden korjauksesta
 • huolehtii väestönsuojatarvikkeiden kunnosta sekä tarvittavan materiaalin määrästä
 • huolehtii suojan puhdistuksesta ja tarkastamisesta jokaisen käytön jälkeen
 • huolehtii tiivisteiden ja vesi- sekä viemärilaitteiden kunnosta
 • huolehtii väestönsuojan tuuletuksesta jokaisen käytön jälkeen
 • viranomaisten määräyksestä aloittaa suojan käyttökuntoon laittamisen

Isännöitsijä:

 • vastaa kiinteistön omistajaa koskevien velvotteiden toteuttamisesta
 • vastaa pelastussuunnitelman ylläpidosta yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa

5. Koulutus

5.1. Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma ja koulutuksen seurantalomakkeet löytyvät kohdasta Sähköiset lomakkeet.

6. Toiminta onnettomuustilanteissa

6.1. Hätäilmoituksen tekeminen

Soita hätänumeroon 112

 • Kerro nimesi ja mitä on tapahtunut

 • Vastaa kysymyksiin

 • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti

 • Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Suomessa on käytössä vain yksi hätänumero 112. Voit soittaa hätänumeroon maksutta mistä tahansa puhelimesta ilman suuntanumeroa. Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkaantunut, älä sulje puhelinta.

6.2. Tulipalo

Jos havaitset tulipalon

 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita lähistöllä olevia

 • Sammuta palo lähimmällä sopivalla alkusammuttimella, mikäli mahdollista

 • Rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat

 • Poistu kokoontumispaikalle portaita pitkin tai ulko-ovesta. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

 • Tee hätäilmoitus, hätänumero 112

 • Toimi pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti

6.3. Alkusammutus

Käsisammuttimella:

 • Ota sammuttimesta tukeva ote

 • Irrota sokka

 • Ota kiinni letkun kärjestä

 • Suuntaa sammutin liekkien juureen

 • Laukaise sammutin laukaisu painikkeesta

 • Aloita sammutus palon etuosasta

 • Huomioi oma turvallisuutesi

Sammutuspeitteellä:

 • Vedä lenkeistä peite pois suojauksesta

 • Käännä peite nyrkkiesi suojaksi

 • Lähesty paloa peitteen suojassa

 • Laske peite palon päälle tiiviisti

 • Odota jäähtymistä

 • Huomioi oma turvallisuutesi

Pikapalopostilla:

 • Avaa pikapalopostikaapin sisällä oleva venttiili

 • Vedä letkua kelalta

 • Aloita sammutus avaamalla suuttimen venttiili

 • Vesisuihkun muotoa voi säädellä suuttimen venttiilillä

 • Suuntaa vesi liekkien juureen

 • Aloita sammutus palon etuosasta

 • Huomioi oma turvallisuutesi

 • Sammuta palavat sähkölaitteet käsisammuttimella tai sammutuspeitteellä

6.4. Rakennuksesta poistuminen hätätilanteessa

Rakennus voidaan joutua tyhjentämään esimerkiksi tulipalon, pommiuhkauksen tai muun onnettomuuden takia. Siirry kokoontumispaikalle portaita pitkin, jos se on turvallista.

Lisätietoja kiinteistön turvaopasteessa, käyttäjien toimintaohjeessa ja infosivuilla.

6.5. Hätäensiapu

Soita 112

 1. Selvitä sairastuneen tai loukkaantuneen tila

 2. Turvaa hengitys

 3. Turvaa verenkierto

Lisätietoja infosivuilla.

6.6. Vesivahinko

Ilmoita vesivahingosta kiinteistönhuoltoon, työajan ulkopuolella kiinteistöhuollon päivystykseen.

 • Pyri selvittämään vuotokohta ja vuodon tukkimismahdollisuudet

 • Tarkasta pääseekö vesi leviämään viereisiin- tai alapuolisiin tiloihin

 • Tarvittaessa varoita tilanteesta muita

 • Huolehdi, että tarvittaessa suljetaan kiinteistön veden pääsulku

 • Mikäli omat voimavarat eivät riitä, hälytä palokunta. Hätänumero 112

 • Aloita torjuntatoimet saatavilla olevilla välineillä, käytä rättejä, ämpäreitä, suojamuoveja, lastoja yms.

 • Muista sähkölaitteet ja huolehdi tarvittaessa sähkön katkaisusta

6.7. Sähkökatko

 • Tarkasta ensin, ettei vika ole sulakkeissa tai varokkeissa

 • Järjestä varavalaistus. Varavalaisimina käytetään taskulamppuja, ei kynttilöitä

 • Sulje kaikki auki jääneet sähkölaitteet

Tutustu oman sähköyhtiön vikatilanneohjeisiin.

6.8. Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta

Uhkaavan henkilön kohtaaminen:

 • Jätä uhkaavalle henkilölle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä

 • Puhu selkeästi, lyhyesti, myötäile

 • Pidä kädet näkyvissä

 • Pysy rauhallisena

 • Vältä tuijottamista

 • Älä vähättele uhkaajaa ja tilannetta

 • Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä

 • Älä käännä selkääsi

 • Vältä äkkinäisiä liikkeitä

 • Älä oikaise humaltuneen tai muuten sekavan henkilön ”harhoja”

 • Pyri voittamaan aikaa niin, että muita tulisi paikalle

 • Pyri ilmoittamaan/ hälyttämään niin, ettei uhkaaja huomaa

 

Mikäli havaitset ilkivaltaa tai häiriökäyttäytymistä, tee hätäilmoitus poliisille 112.

6.9. Yleinen vaaranmerkki

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (7s.) ja laskeva äänimerkki (7s.). Vaaramerkki on viranomaisen kuuluttama varoitus. Vaara ohi- merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

 • Siirry sisätiloihin
 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot
 • Seuraa viranomaistiedotteita
 • Vältä puhelimen käyttöä
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisen kehotusta
 • Poikkeusolosuhteissa siirry välittömästi suojatiloihin

6.10. Säteilyvaara

 • Mene sisätiloihin

 • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä sammuta ilmastointi

 • Varaa ruokaa ja juotavaa, suojaa ne tiiviisiin astioihin

 • Seuraa viranomaistiedotteita

 • Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta

 • Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisen vuoksi

6.11. Kaasuvaara

Jos olet ulkona:

 • Tarkista tuulen suunta, poistu kaasun alta sivutuuleen

 • Pyri korkeampaan maastokohtaan, ylempänä on turvallisempaa

 • Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti, suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi

Jos olet sisällä:

 • Pysäytä koneellinen ilmastointi, sulje ikkunat, ovet ja venttiilit

 • Seuraa viranomaistiedotteita

 • Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisen vuoksi

 • Pyri rakennuksen yläkerroksiin, jos mahdollista