1. Johdanto

1.1. Säädösperusteet

Pelastussuunnitelman perustana on pelastuslaki (379/2011) ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (401/2011). Tämän pelastussuunnitelman lisäksi on laadittu kiinteistön käyttäjille erillinen Käyttäjien turvallisuusohjeet ja turvaopastepiirustukset. Pelastussuunnitelman tavoitteena on parantaa käyttäjien turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Pelastussuunnittelun avulla ehkäistään vaaratilanteiden syntymistä ja luodaan edellytykset oikealle toiminnalle onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelman avulla varaudutaan myös poikkeusoloihin. Pelastussuunnittelu edistää henkilöturvallisuutta, vähentää taloudellisia menetyksiä sekä turvaa keskeytymättömän toiminnan kiinteistössä. Suunnitelmassa on toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia varten.

Kursiivilla kirjoitetut kohdat ovat varsinaista aihetta täydentäviä lisätietoja ja selvennyksiä sekä ohjeita, jotka perustuvat lainsäädäntöön, viranomaisohjeisiin tai hyviin käytäntöihin.

Pelastussuunnitelman tekijänoikeudet kuuluvat tekijänoikeuslain mukaisesti Visma Tampuuri Oy:lle. Tilaajalla ei ilman Visma Tampuuri Oy:n kirjallista suostumusta ole oikeutta käyttää pelastussuunnitelmaa ja piirustuksia muuhun kohteeseen tai tarkoitukseen, kuin mihin pelastussuunnitelma on tehty. Tilaajalla on oikeus päivittää pelastussuunnitelmaa ja ottaa siitä kopioita sen kiinteistön käyttäjille ja palveluntarjoajille, mihin pelastussuunnitelma on tehty.

©Visma Tampuuri Oy

 

1.2. Kohteen perustiedot

Kiinteistön nimiPertunpellontie 8
Kiinteistön osoitePertunpellontie 8
Postinumero00740
KuntaHelsinki
Rakennusten lukumäärä1
Rakennusvuosi2017
Kerrosten lukumäärä4
KiinteistötyyppiAsuinkerrostalo
Asuntojen lukumäärä25

1.3. Suunnitelman ylläpitäminen

Suunnitelma on tarkastettava vuoden välein. Jos kohteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, on suunnitelma tarkastettava muutosten yhteydessä.  Pelastussuunnitelman on oltava kaikkien asianosaisten saatavilla ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tulee tiedottaa säännöllisesti. 

2. Vaarojen ja riskien arviointi

2.1. Riskienarviointi, ennaltaehkäisy ja vastuut

1.Riskitaso: Matala Tavanomainen Korkea
       
2.Riskitasoa kohottaa: Kohteen suuri koko

Kohteen käyttötarkoitus

Vaaralliset kemikaalit

  Sijainti vilkkaan liikenneväylän varrella

Lähistöllä oleva tuotantolaitos

Uunit ja tulisijat

 

 Muu, mikä?

   
3. Riskitasoa alentaa: Vuosikello Jatkuva omavalvonta (sisäiset palotarkastukset) Koulutettu henkilöstö (koulutuskalenteri ja koulutuksen seuranta)
  Alueella vaarallisten aineiden läpikuljetuskielto Sähköinen huoltokirja Alueella ei ole suuronnettomuus vaarallisia kohteita
  Kiinteistössä on väestönsuoja

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Koko kiinteistössä

Osassa kiinteistöä

Sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä

Koko kiinteistössä

Osassa kiinteistöä

 

Automaattinen sprinklerijärjestelmä

Koko kiinteistössä

Osassa kiinteistöä

Koneellinen savunpoisto:

Koko kiinteistössä

Osassa kiinteistöä

Porrashuoneiden savunpoistoluukut
  Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä (akkuvarmennettu) Tallentava kameravalvonta

 Muu, mikä?

 

Taulukossa Kiinteistönomistaja tarkoittaa kiinteistöyhtiön hallitusta, isännöitsijää ja turvallisuusorganisaatiota. 

Sähkökatko omassa rakennuksessa tai alueella

Ennalta ehkäisy

Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Kiinteistön omien sähkölaitteiden kunnossapito ja tarkastukset Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti

 Sähköinen huoltokirja käytössä

 Lakisääteinen sähköjärjestelmätarkastus tehty

Muuta, mitä:

Taskulamppujen, otsalamppujen ja paristojen varaaminen Asukkaat, toiminnanharjoittajat

 Suositellaan asukkaita ja toiminnanharjoittajia hankkimaan varavalaistuksia

 VSS-varustepakki tarkastettu

Muuta, mitä:

Turvavalaistus ja varavirta Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoitaja- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosopimusten mukaisesti.

Katso riskitasoa alentavat tekijät merkki- ja turvavalaistusjärjestelmän osalta.

Vaarallisten aineiden onnettomuus

Asennettu IV-hätäseispainike IV-hätäpysäytys sähköpääkeskuksesta tai IV-koneilta  
Painovoimainen ilmanvaihto Ei vaarallisia aineita kiinteistön yleisissä ja teknisissä tiloissa  

Ennaltaehkäisy

Toiminta ja vastuuhenkilöt

Huomioita
Vaarallisten aineiden varastoinnissa ja käytössä noudatetaan voimassa olevia määräyksiä. Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. sopimusten mukaisesti, asukkaat, toiminnanharjoittajat

 Ei vaarallisia aineita yleisissä tai teknisissä tiloissa

Muuta, mitä:

Selvitetty ilmastoinnin hätäpysäytystapa ja merkitty kohdeopasteisiin. Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi-yms. huoltosapimustn mukaisesti, kiinteistönhoitaja, päivystäjä, toiminnanharjoittajat

 IV-hätäseis- painike asennettu ja merkitty kohdeopasteisiin

Muuta, mitä:

Luonnononnettomuudet

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita

Rakenteiden kunnossapito

Oman tontin sadevesi- ym. kaivojen kunnossapito

Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. huoltosopimusten mukaisesti.

 Sähköinen huoltokirja käytössä

Muuta, mitä:

Kaasuvaara

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Selvitetty ilmastoinnin hätäpysäytystapa ja merkitty kohdeopasteisiin. Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. huoltosopimusten mukaisesti, kiinteistönhoitaja ja päivystäjä, toiminnanharjoittajat

 IV-hätäseis- painike asennettu ja merkitty kohdeopasteisiin

Muuta, mitä:

Säteily

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Selvitetty ilmastoinnin hätäpysäytystapa ja merkitty kohdeopasteisiin. Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. huoltosopimusten mukaisesti, kiinteistönhoitaja ja päivystäjä, toiminnanharjoittajat

 IV-hätäseis- painike asennettu ja merkitty kohdeopasteisiin

Muuta, mitä:

Hankittu väestönsuojan turvallisuustarvikkeet ml. joditabletit, koulutettu väestönsuojan hoitajat Ks. ylempi

 Väestönsuojatarvikkeet hankittu ja niiden kunto tarkastetaan säännöllisesti

Muuta, mitä:

Kotivaran hankkiminen Asukkaat, toiminnanharjoittajat

 Suositellaan asukkaita ja toiminnanharjoittajia hankkimaan poikkeusolosuhteiden varalle

Muuta, mitä:

Aseelliset hyökkäykset (sota,ydinaseet, biologiset ja kemialliset aseet)

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Selvitetty ilmastoinnin hätäpysäytystapa ja merkitty kohdeopasteisiin. Kiinteistön omistaja., kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. sopimusten mukaisesti, kiinteistönhoitaja ja päivystäjä, toiminnanharjoittajat

 IV-hätäseis- painike asennettu ja merkitty kohdeopasteisiin

Muuta, mitä:

Hankittu väestönsuojan turvallisuustarvikkeet ml. joditabletit, koulutettu väestönsuojan hoitajat Ks. ylempi

 Väestönsuojatarvikkeet hankittu ja niiden kunto tarkastetaan säännöllisesti

Muuta, mitä:

Kotivaran hankkiminen Asukkaat, toiminnanharjoittajat

 Suositellaan asukkaita ja toiminnanharjoittajia hankkimaan poikkeusolosuhteiden varalle

Muuta, mitä:

Tapaturmat/Sairaskohtaukset

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita

Asukkaiden vastuut hallinnoimissaan huoneistoissa määräytyvät vuokrasopimusten perusteella (sisustus, kunnossapito, ensiaputarvikkeiden hankinta jne.)

Ensiapuvalmiudet.

Asukkaat, toiminnanharjoittajat

 Asukkaat ja toiminnanharjoittajat vastaavat ensiaputarvikkeista

Muuta, mitä:

Liukastumisia, kaatumisia ja muita tapaturmia ehkäistään kiinteistön yhteisissä tiloissa ja ulkona piha-alueilla (lumityöt, lumen pudotus katolta, liukkauden torjunta, esteetön kulkeminen, kynnykset, matot jne.)

Työturvallisuusjärjestelyt.

Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. huoltosopimusten mukaisesti, toiminnanharjoittajat

 Kiinteistönhoitoyritykset vastaavat ennaltaehkäisevästi

Muuta, mitä:

Tulipalo omassa rakennuksessa tai lähialueella

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita

Järjestetään omavalvontaa, sisäisiä palotarkastuksia

Ei säilytetä tavaraa teknisissä tiloissa, porrashuoneissa, poistumisreittien edessä tai rakennuksen seinustoilla

Turvalliset sähköasennukset ja jätehuoltoratkaisut

Ei varastoida tai käytetä vaarallisia aineita

Tulityölupakäytäntö sovittu

 

Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. huoltosopimusten mukaisesti, asukkaat

 Omatoimiset paloturvatarkastukset vuosittain vuosikellon mukaisesti

Muuta, mitä:

Pidetään pelastustiet esteettöminä

Tupakoidaan vain tupakointipaikoilla, joissa paloturvalliset tuhka-astiat

Avotulen tekeminen kiellettyä, kynttilöiden polton välttäminen

Kodinkoneiden ja sähkölaitteiden turvallisuudesta huolehtiminen

Asukkaat, vierailijat, toiminnanharjoittajat

 Kiinteistönhoitoyritykset vastaavat ennaltaehkäisevästi

  Menetellään vuokrasopimusten ja kiinteistön järjestyssääntöjen mukaisesti

Muuta, mitä:

2.Varautuminen tulipaloon

Asennettu edellämainittu riskejä alentava turvatekniikka

Laadittu asukkaille pelastautumisohjeet

Sovittu ennakkoon kokoontumispaikka

Yleisten, yhteisten ja teknisten tilojen alkusammutusvälineet (hankinta, tarkastukset)

Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. sopimusten mukaisesti

 Kiinteistönhoitoyritys huolehtii alkusammutusvälineiden kunnosta

 Turvallisuuskoulutukset järjestetään vuosikellon mukaisesti

Muuta, mitä:

Huoneistojen alkusammutusvälineet (hankinta, tarkastukset)

Pidetään palo-ovet suljettuina

Asukkaat, toiminnanharjoittajat

  Asukkaat ja toiminnanharjoittajat vastaavat omista alkusammutusvälineistä.

Muuta, mitä:

Vesivahinko

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita

Putkistojen ja niiden varusteiden kunnosta huolehtiminen (huoltokirja, kuntoarviot ja kuntotutkimukset)

Asuntojen ja liike- ja toimistohuoneistojen vesi- ja viemärikalusteet

Veden pääsulkuventtiilit merkitty pelastussuunnitelman kohdepiirrokseen ja kyltit ulko-ovilta keskuksille asti

Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet ja alan asiantuntijat tehtyjen vuosi-, huolto- tai suunnittelusopimusten mukaisesti

 Sähköinen huoltokirja käytössä

 Kohdeopasteet on laadittu. Opasteet keskuksille ja sulkuventtiileille kunnossa.

Muuta, mitä:

Teknisten järjestelmien sekä koneiden ja laitteiden vikaantumiset

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Järjestelmien kunnossapito, hoito ja huolto. Laitteistojen kuukausikokeilut ja testaukset. Kuntoarviot ja -tutkimukset Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet ja alan asiantuntijat tehtyjen vuosi- huolto- tai suunnittelusopimusten mukaisesti

 Sähköinen huoltokirja käytössä

Muuta, mitä:

Murtautumiset kiinteistöön, omaisuusrikokset, ilkivalta

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Rakenteiden ja järjestelmien kunnossapito, hoito ja huolto. Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. sopimusten mukaisesti

 Toiminnanharjoittajien omat turvajärjestelmät ja -suojaukset sekä toimintaa koskevat turvallisuussuunnitelmat

Muuta, mitä:

Väkivaltarikokset

Ennaltaehkäisy Toiminta ja vastuuhenkilöt Huomioita
Rakenteiden ja järjestelmien kunnossapito, hoito ja huolto. Kiinteistönomistaja, kiinteistönhoito- ja erikoishuoltoliikkeet tehtyjen vuosi- ym. sopimusten mukaisesti

 Toiminnanharjoittajien omat turvajärjestelmät ja -suojaukset sekä toimintaa koskevat turvallisuussuunnitelmat

Muuta, mitä:

 

2.2. Omavalvonta

Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 §:n mukaista valvontaa. Omavalvonnan sähköinen lomakemalli löytyy kohdasta Lomakkeet.

2.3. Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet
 • vaarallisia aineita ei ole

Kiinteistössä ei varastoida eikä käytetä vaarallisia aineita. Tilanne tarkastetaan pelastussuunnitelman päivityksen yhteydessä ja muuttuneet tiedot kirjataan tähän kohtaan.

Aine

Määrä

Sijainti

Lisätiedot

 

 

 

 

 

2.4. Riskikohteet

Riskikohteella tarkoitetaan kohdetta, jossa palon tai muun onnettomuuden tapahtuminen on muita alueita todennäköisempää tai vaarallisempaa.

Riskikohteet
 • riskikohteita ei ole

Pelastussuunnitelman laadinnan yhteydessä ei kiinteistössä arvioitu olevan erityisiä riskikohteita. Toimintojen muuttuessa tiedot riskikohteista kirjataan tänne.

Kohde

Sijainti

Huomiot

 

 

 

2.5. Suojelukohteet

Suojelukohteella tarkoitetaan kohteita, jotka ovat rahallisesti tai muulla tavoin arvokkaita tai, joilla on suuri merkitys toiminnan jatkumisen kannalta.

Suojelukohteet
 • suojelukohteita ei ole

Pelastussuunnitelman laatimisen yhteydessä kiinteistössä ei arvioitu olevan erityisiä suojelukohteita. Tilanteen muuttuessa tiedot suojelukohteista kirjataan tänne.

Kohde

Määrä

Sijainti

Lisätiedot

 

 

 

 

3. Rakennuksen turvallisuusjärjestelyt

3.1. Turvallisuusopasteet

Turvallisuusopasteet ovat piirustuksia, joihin on merkitty hätätilanneohjeiden lisäksi turvallisuuteen liittyviä tietoja. Turvallisuusopasteita voi käyttää apuna esimerkiksi turvallisuusasioihin liittyvässä tiedottamisessa tai koulutuksessa. Opasteet sijoitetaan näkyville paikoille esim. porrashuoneisiin ja jaetaan asianosaisille.

/system/photos/photos/000/043/519/medium/turvaopaste.PNG?1505735410

 

3.2. Alkusammutuskalusto ja sammutusjärjestelmät

Sisätiloissa olevat käsisammuttimet on tarkastutettava kahden vuoden välein ja pikapalopostit vuosittain. Lämpötilan vaihteluille tai tärinälle altistuvat käsisammuttimet on tarkastutettava vuosittain. Alkusammutusvälineiden sijainti on merkittävä opastein ja niiden ympärille on jätettävä vapaata tilaa nopean käyttöönoton ja havaitsemisen turvaamiseksi.

 

Alkusammutusvälineiden taso
 • käsisammuttimia
Alkusammutusvälineitä on
 • kerhohuoneessa
Käsisammuttiminen tyyppi
 • jauhesammuttimia
Käsisammuttimien tarkastusväli
 • 2 vuotta
Alkusammutuskaluston tarkastuttamisesta vastaa:   Isännöitsijä

Asukkaat vastaavat alkusammutusvälineiden hankinnasta huoneistoihinsa. Jokaiseen asuntoon suositellaan hankittavaksi vähintään sammutuspeite ja mieluiten myös käsisammutin, esimerkiksi 6 litran nestesammutin.

/system/photos/photos/000/043/358/medium/IMG_0588.JPG?1505027130
Käsisammutin kerhohuoneessa

 

3.3. Palovaroittimet ja paloilmoitinjärjestelmät

Asunnoissa palovaroitinten vähimmäismäärä on 1 palovaroitin asunnon 60 m2 kohden, eli 80 m2 asuntoon tulee asentaa vähintään kaksi palovaroitinta. Suositus on että palovaroittimia asennetaan jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumisreitille, kaksikerroksisessa asunnossa palovaroitin tulisi olla jokaisessa kerroksessa.

Palovaroittimen sijoittamisessa on huomioitava laitevalmistajan ohjeet sijainnista, mm. etäisyys seiniin ja ilmanvaihtolaitteisiin. Palovaroittimen toiminta on tarkastettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa ja aina pidempien poissaolojen, esimerkiksi matkojen, jälkeen.

Palovaroittimilla suojattu alue
 • asunnot ja porrashuoneet
Palovaroitinten tyyppi
 • sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet

Asukkaat vastaavat palovaroittimien toimintakunnon testaamisesta. 

/system/photos/photos/000/043/364/medium/IMG_0582.JPG?1505027142
Palovaroitin porrashuoneessa

 

3.4. Savunpoisto

Savunpoiston tarkoitus on helpottaa tulipalojen sammuttamista ja sitä kautta pienentää henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Savunpoisto on tarkoitettu vain pelastuslaitoksen käyttöön.

Porrashuoneen savunpoistojärjestelmä
 • savunpoistoluukut
Savunpoiston ohjaus- tai laukaisukeskuksen sijainti
 • savunpoiston ohjauskeskus sähköpääkeskuksessa
 • laukaisupainikkeet sisäänkäyntien yhteydessä
Muiden tilojen savunpoistojärjestelmät ja vaikutusalueet
 • rikottavat ikkunat asunnoissa ja muissa ikkunallisissa tiloissa
/system/photos/photos/000/043/366/medium/IMG_0580.JPG?1505027146
Porrashuoneen savunpoiston laukaisupainike
/system/photos/photos/000/043/350/medium/IMG_0596.JPG?1505027114
Porrashuoneen savunpoistoluukku

 

3.5. Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on rajoittaa palon leviämistä ja mahdollistaa turvallinen poistuminen tai omassa asunnossa pysyminen tulipalon aikana. Tulipalossa palo-osastosta toiseen voi levitä vähän savua esimerkiksi ilmastoinnin tai oven raoista sekä postiluukusta.

Palo-osastoinnin luokka (yleinen)
 • 60 minuuttia
Erillisiä palo-osastoja ovat
 • asunnot, porrashuoneet, tekniset tilat

3.6. Poistumisjärjestelyt

Kaikkien poistumisreitillä olevien ovien on oltava avattavissa ilman avainta, kun tiloissa on ihmisiä paikalla. Kulunvalvonnan takia oviin saa asentaa hälytyslaitteita.

Porrashuoneiden lukumäärä
 • 2
Varatie on
 • pelastuslaitoksen avulla pelastautuminen

Ensisijainen poistumisreitti kerrostalon tulipalotilanteessa on aina porrashuone ja ulko-ovet. Mikäli portaan ja ulko-ovien kautta ei voi poistua ja omasta asunnosta on pakko päästä pois, käytetään silloin varatietä. Poistumisreitit pidetään jatkuvasti esteettöminä ja uloskäynneistä on päästävä aina pois ilman avainta.

3.7. Kokoontumispaikka

 

Kokoontumispaikalla on tarkistettava, että kaikki ovat paikalla. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman viranomaisen lupaa.

 • Kokoontumispaikan sijainti on: parkkipaikka

 

3.8. Ilmanvaihto ja nuohous

 

 

Ilmanvaihdon hätäpysäytystä voidaan tarvita yleisen vaaramerkin lisäksi tulipalotilanteessa, jossa rakennukseen tulee savua ulkopuolelta.

IV-kanavien puhdistusväli (yleinen)
 • 10 vuotta
IV-hätäseis sijainti
 • sisäänkäyntien yhteydessä
Nuohousta edellyttäviä hormeja tai tulisijoja
 • ei
Ilmanvaihdon puhdistuksen ja nuohouksen teettämisestä vastaa: Isännöitsijä

 

/system/photos/photos/000/043/365/medium/IMG_0581.JPG?1505027144
IV-hätäseis-painike

 

3.9. Sähkö ja vesi

Tilat, joissa sulut ja keskukset sijaitsevat, on merkittävä opasteilla.

Sähköasennusten tarkastusväli
 • määräaikaistarkastusta ei vaadita asuinkiinteistöjen asuintiloille
Veden pääsulun sijainti
 • A-porras, lämmönjakohuone
Sähkön pääkatkaisijan sijainti
 • A-porras, sähköpääkeskus
Sähköasennusten tarkastuttamisesta vastaa: Isännöitsijä
/system/photos/photos/000/043/520/medium/kohdeopaste.PNG?1505735412

 

 

3.10. Jälkivahingontorjunta

Jälkivahingontorjuntatoimenpiteet sovitaan tilanteen mukaan isännöitsijän, kiinteistöhuollon ja vakuutusyhtiön kanssa. Jos esimerkiksi vesivahinko on niin suuri että alkutoimenpiteistä ei selvitä omatoimisesti, on tehtävä hätäilmoitus numeroon 112.

3.11. Pelastustie ja osoitemerkinnät

Pelastustie on ajotie tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.

Osoitenumeron on oltava selkeästi nähtävillä ja pimeän aikaan valaistu.

Virallinen pelastustie
 • kyllä
Kiinteistön osoite- ja porrasmerkinnät
 • tonttiopastetaulu
 • osoitekyltti ja seinävalo
 • osoitenumerovalaisimet

Tontilla on rakennuslupa-asiakirjoihin merkitty ja liikennemerkeillä opastettu pelastustie, jota pelastuslaitos käyttää tulipalotilanteessa. Pelastustiellä on pysäköinti kielletty. Pelastustien esteettömyydestä on huolehdittava myös talvisin.

/system/photos/photos/000/043/341/medium/IMG_0605.JPG?1505027097
Tonttiopastetaulu
/system/photos/photos/000/043/300/medium/IMG_0647.JPG?1505026993
Osoitekyltti

 

3.12. Tulityöt

Tulityöt ovat töitä, joista syntyy kipinöitä tai, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä tekevillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Vakituisen tulityöpaikan ulkopuolella tehtävät tulityöt edellyttävät tulityölupaa.

Lisätietoja ja -ohjeita tulitöistä löytyy esimerkiksi omalta vakuutusyhtiöltä tai Finanssialan Keskusliitolta.

 • Tulityöpaikka: ei vakituista tulityöpaikkaa
Tulityöluvat myöntää:   Isännöitsijä

3.13. Jätehuolto

Jätehuoltojärjestelyt
 • syväkeräysastiat
Sijainti
 • sisäpihalla

Jätehuollossa ja lajittelussa noudatetaan voimassa olevia kunnan jätehuoltomääräyksiä.

/system/photos/photos/000/043/323/medium/IMG_0624.JPG?1505027052

 

3.14. Tiedottaminen

Vain kiinteistön hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä sekä turvallisuusvastaavalla on oikeus antaa lausuntoja median edustajille. Muilla ei ilman tiedotuksesta vastaavilta henkilöiltä saatua lupaa ole oikeutta antaa lausuntoja kohteen tapahtumista ulkopuolisille henkilöille viranomaisia lukuun ottamatta.

3.15. Ensiapu

Asukkaat vastaavat tarvitsemiensa omien ensiapuvälineiden hankkimisesta ja ensiapukoulutuksesta.

3.16. Liittyminen alueen pelastustoimeen

Pelastuslaitoksen yhteystiedot:

Helsingin kaupungin Pelastuslaitos

Puh.vaihde: (09) 310 1651

Tilannekeskus: (09) 310 30150 (avoinna 24h/vrk)

Lähin paloasema

Malmin pelastusasema. Malmin lentoasema, 00700 Helsinki

Päivystävä palotarkastaja

Puh.vaihde: (09) 310 1651

Lähin väestöhälytin Tapulikaupungin väestöhälytin

Evakuointi

Pelastusviranomaiset antavat toimintaohjeet tilanteissa, joissa alueella oleva väestö joudutaan evakuoimaan

Alueelliset väestönsuojelujärjestelyt

Poikkeusoloihin liittyvät väestönsuojelujärjestelyt ilmoitetaan valmiuden kohottamisvaiheessa

3.17. Toiminta poikkeusoloissa ja väestönsuojelu

Väestönsuojien lukumäärä
 • ei omaa väestönsuojaa

Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa

Lähin väestönsuoja sijaitsee osoitteessa: Pertunpellontie 6, A-porras, 1. kerros

Tilanteen niin vaatiessa voidaan myös kiinteistön sisätiloja käyttää tilapäiseen suojautumiseen. Kaikki ilmanvaihtokoneet suljetaan ja rakennuksesta pyritään tekemään mahdollisimman tiivis sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoventtiilit. Vaaratilanteissa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita. Esimerkiksi säteilytilanteessa joditabletit nautitaan aina vasta viranomaisen niin kehottaessa.

3.18. Viranomaisen pääsy rakennukseen

Kiinteistöhuollon päivystäjä päästää tarvittaessa poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja terveydenhoitoviranomaisen tai haastemiehen viipymättä ja korvauksetta rakennukseen.

3.19. Muut turvallisuusjärjestelyt

Ei muita huomioitavia turvallisuusjärjestelyjä.

4. Turvallisuusorganisaatio

4.1. Nimetyt henkilöt


KOJAMO: Isännöitsijä Wahl Hannu-Matti 020 508 5000
KOJAMO: Kotikeskus Lumo-kotikeskus PKS 020 508 5000
KIINTHOITO: Huoltoyhtiö Lumo-talkkari (L&T) PKS keski 0106365000

4.2. Toimenkuvat

Turvallisuusvastaava:

 • johtaa vaaratilanteden ennaltaehkäisytyötä ja vastaa pelastussuunnittelusta.
 • valvoo, että lakeja, asetuksia ja määräyksiä ja vakuutussopimukseen liitettyjä suojeluohjeita noudatetaan kiinteistössä.
 • valvoo, että ennaltaehkäisytoimet, kuten alkusammutuskalusto, EA-tarvikkeet sekä kiinteistönhoito- ja vartiointisopimukset ovat järjestetty asianmukaisesti.
 • valvoo kiinteistön rakenteiden ja turvallisuusjärjestelmien kunnossapitoa ja huoltoa.
 • huolehtii vaaraa aiheuttavien epäkohtien korjauttamisesta.

Apulaisturvallisuusvastaava:

 • toimii turvallisuusvastaavan sijaisena loma- ja sairaustapauksissa.
 • avustaa turvallisuusvastaavaa hänen tehtävien hoidossa.

Väestönsuojan hoitaja:

 • vastaa suojan huoltamisesta käyttöohjeen mukaan.
 • vastaa suojan tiiveyskokeen suorittamisesta.
 • viranomaisten käskystä käynnistää suojan käyttökuntoon laiton.

5. Koulutus

5.1. Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma ja koulutuksen seurantalomakkeet löytyvät kohdasta Sähköiset lomakkeet.

6. Toiminta onnettomuustilanteissa

6.1. Hätäilmoituksen tekeminen

Soita hätänumeroon 112

 • Kerro nimesi ja mitä on tapahtunut

 • Vastaa kysymyksiin

 • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti

 • Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Suomessa on käytössä vain yksi hätänumero 112. Voit soittaa hätänumeroon maksutta mistä tahansa puhelimesta ilman suuntanumeroa. Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkaantunut, älä sulje puhelinta.

6.2. Tulipalo

Jos havaitset tulipalon

 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita lähistöllä olevia

 • Sammuta palo lähimmällä sopivalla alkusammuttimella, mikäli mahdollista

 • Rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat

 • Poistu kokoontumispaikalle portaita pitkin tai ulko-ovesta. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

 • Tee hätäilmoitus, hätänumero 112

 • Toimi pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti

6.3. Alkusammutus

Käsisammuttimella:

 • Ota sammuttimesta tukeva ote

 • Irrota sokka

 • Ota kiinni letkun kärjestä

 • Suuntaa sammutin liekkien juureen

 • Laukaise sammutin laukaisu painikkeesta

 • Aloita sammutus palon etuosasta

 • Huomioi oma turvallisuutesi

Sammutuspeitteellä:

 • Vedä lenkeistä peite pois suojauksesta

 • Käännä peite nyrkkiesi suojaksi

 • Lähesty paloa peitteen suojassa

 • Laske peite palon päälle tiiviisti

 • Odota jäähtymistä

 • Huomioi oma turvallisuutesi

Pikapalopostilla:

 • Avaa pikapalopostikaapin sisällä oleva venttiili

 • Vedä letkua kelalta

 • Aloita sammutus avaamalla suuttimen venttiili

 • Vesisuihkun muotoa voi säädellä suuttimen venttiilillä

 • Suuntaa vesi liekkien juureen

 • Aloita sammutus palon etuosasta

 • Huomioi oma turvallisuutesi

 • Sammuta palavat sähkölaitteet käsisammuttimella tai sammutuspeitteellä

6.4. Rakennuksesta poistuminen hätätilanteessa

Rakennus voidaan joutua tyhjentämään esimerkiksi tulipalon, pommiuhkauksen tai muun onnettomuuden takia. Siirry kokoontumispaikalle portaita pitkin, jos se on turvallista.

Lisätietoja kiinteistön turvaopasteessa, käyttäjien toimintaohjeessa ja infosivuilla.

6.5. Hätäensiapu

Soita 112

 1. Selvitä sairastuneen tai loukkaantuneen tila

 2. Turvaa hengitys

 3. Turvaa verenkierto

Lisätietoja infosivuilla.

6.6. Vesivahinko

Ilmoita vesivahingosta kiinteistönhuoltoon, työajan ulkopuolella kiinteistöhuollon päivystykseen.

 • Pyri selvittämään vuotokohta ja vuodon tukkimismahdollisuudet

 • Tarkasta pääseekö vesi leviämään viereisiin- tai alapuolisiin tiloihin

 • Tarvittaessa varoita tilanteesta muita

 • Huolehdi, että tarvittaessa suljetaan kiinteistön veden pääsulku

 • Mikäli omat voimavarat eivät riitä, hälytä palokunta. Hätänumero 112

 • Aloita torjuntatoimet saatavilla olevilla välineillä, käytä rättejä, ämpäreitä, suojamuoveja, lastoja yms.

 • Muista sähkölaitteet ja huolehdi tarvittaessa sähkön katkaisusta

6.7. Sähkökatko

 • Tarkasta ensin, ettei vika ole sulakkeissa tai varokkeissa

 • Järjestä varavalaistus. Varavalaisimina käytetään taskulamppuja, ei kynttilöitä

 • Sulje kaikki auki jääneet sähkölaitteet

Tutustu oman sähköyhtiön vikatilanneohjeisiin.

6.8. Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta

Uhkaavan henkilön kohtaaminen:

 • Jätä uhkaavalle henkilölle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä

 • Puhu selkeästi, lyhyesti, myötäile

 • Pidä kädet näkyvissä

 • Pysy rauhallisena

 • Vältä tuijottamista

 • Älä vähättele uhkaajaa ja tilannetta

 • Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä

 • Älä käännä selkääsi

 • Vältä äkkinäisiä liikkeitä

 • Älä oikaise humaltuneen tai muuten sekavan henkilön ”harhoja”

 • Pyri voittamaan aikaa niin, että muita tulisi paikalle

 • Pyri ilmoittamaan/ hälyttämään niin, ettei uhkaaja huomaa

 

Mikäli havaitset ilkivaltaa tai häiriökäyttäytymistä, tee hätäilmoitus poliisille 112.

6.9. Yleinen vaaranmerkki

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (7s.) ja laskeva äänimerkki (7s.). Vaaramerkki on viranomaisen kuuluttama varoitus. Vaara ohi- merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

 • Siirry sisätiloihin
 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot
 • Seuraa viranomaistiedotteita
 • Vältä puhelimen käyttöä
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisen kehotusta
 • Poikkeusolosuhteissa siirry välittömästi suojatiloihin

6.10. Säteilyvaara

 • Mene sisätiloihin

 • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä sammuta ilmastointi

 • Varaa ruokaa ja juotavaa, suojaa ne tiiviisiin astioihin

 • Seuraa viranomaistiedotteita

 • Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta

 • Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisen vuoksi

6.11. Kaasuvaara

Jos olet ulkona:

 • Tarkista tuulen suunta, poistu kaasun alta sivutuuleen

 • Pyri korkeampaan maastokohtaan, ylempänä on turvallisempaa

 • Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti, suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi

Jos olet sisällä:

 • Pysäytä koneellinen ilmastointi, sulje ikkunat, ovet ja venttiilit

 • Seuraa viranomaistiedotteita

 • Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisen vuoksi

 • Pyri rakennuksen yläkerroksiin, jos mahdollista